Handleiding bij de aanvraag van een of meerdere Stolpersteine

   • Om in Utrecht Stolpersteine voor een pand te kunnen plaatsen hebt u toestemming nodig van de huidige bewoner. Dit moet u zelf regelen.

   • Eén Stolperstein is bedoeld voor één persoon

   • Voor het aanvragen van een Stolperstein gebruikt u dit formulier

   • Voor meerdere personen een Stolperstein aanvragen, betekent meerdere keren het bovenstaande formulier invullen

   • De kosten per Stolperstein zijn € 150,-

   • Na het versturen van uw aanvraag krijgt u een bevestiging van de ontvangst

   • Daarna wordt in onderling overleg de tekst op de Stolperstein(e) vastgesteld

   • Inscriptie-mogelijkheden vindt u hier

   • Zo gauw de steen klaar is krijgt u daarvan bericht en kunt u de steen betalen en komen halen

   • Vervolgens overlegt u met uw familie en/of andere betrokkenen, en met de huidige bewoners, wanneer u de steen zou willen plaatsen

   • Daarna neemt u contact op met onze contactpersoon bij de gemeente om een concrete datum af te spreken

   • Zo gauw de datum definitief is, kunt u belangstellenden en/of de pers uitnodigen om bij de plaatsing aanwezig te zijn

   • Ook wij zijn daar graag bij

Het Initiatievenfonds Utrecht  kan u indien gewenst financieel ondersteunen bij uw aanvraag.

Scroll naar boven